^

Здоров'я

Ліпіди, ліпопротеїни і Аполіпопротеїни

Ліпопротеїн (a) в сироватці крові

Ліпопротеїн (a) складається з апо (а), який є за своєю природою глікопротеїном і ковалентно пов'язаний з апо-B100. Ліпопротеїн (a) має значне структурне схожість з плазміногеном.

Аполіпопротеїн B1 в сироватці крові

Апо-B - головний транспортер тригліцеридів з кишечника в жирові клітини, тому він отримав назву «великий вантажник». Підвищення змісту апо-B в крові зазвичай поєднується з високою концентрацією ЛПНЩ і властиво сімейним ГЛП, які часто ускладнюються інфарктом міокарда.

Аполіпопротеїн А1 в сироватці крові

Кожен первинний липопротеин характеризується наявністю в його складі індивідуального, тільки йому властивого білка (аполипопротеина). Аполіпопротеїни позначають латинськими буквами, причому деякі з них представляють сімейство білків і позначаються додатково ще і цифрами (наприклад, апо-А1, а по-А2 і т.д.).

Типова дисліпопротеїнемія

Дослідження фракцій ліпопротеїнів в клінічній практиці використовують для типування дислипопротеинемий. Дисліпопротеїнемії - відхилення ліпопротеїнового спектра крові, які проявляються в зміні змісту (збільшення, зниження, відсутність або порушення співвідношення) одного або більше класів ліпопротеїнів.

Електрофоретичний аналіз ліпопротеїнів

Ліпопротеїн плазми крові - транспортна форма ліпідів в організмі людини. Вони здійснюють транспорт ліпідів як екзогенного (харчового), так і ендогенного походження. Окремі ліпопротеїни захоплюють надлишковий холестерин з клітин периферичних тканин для транспорту його в печінку, де відбувається його окислення в жовчні кислоти і виведення з жовчю.

Холестерин ліпопротеїнів низької щільності в крові

Холестерин ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ-холестерину) - основна транспортна форма холестерину.

Холестерин ліпопротеїнів високої щільності в крові

Холестерин ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ-ХС) визначають як час, що залишився кількість холестерину в сироватці крові після осадження апо-B-містять ліпопротеїдів (ліпопротеїнів низької та дуже низької щільності).

Загальний холестерин в крові

Холестерин - вторинний одноатомний циклічний спирт. Холестерин надходить в організм з їжею, але більша частина його утворюється ендогенно (синтезується в печінці). Холестерин - компонент клітинних мембран, попередник стероїдних гормонів і жовчних кислот.

Тригліцериди в крові

Тригліцериди, або нейтральні жири, - складні ефіри трьохатомної спирту гліцерину і вищих жирних кислот. Тригліцериди надходять в організм з їжею (екзогенні тригліцериди) і синтезуються в організмі (ендогенні тригліцериди).
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.